Vzdělávací akce Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace

Vítáme Vás v e-learningovém kurzu Kódování vzácných onemocnění pomocí ORPHAcodes

Nový kurz Vás provede jednotlivými oblastmi problematiky vzácných onemocnění a jejich správného kódování. Stranou nezůstává ani otázka správného vykazování nejen pro potřeby celonárodních sběrů dat ve zdravotnictví.

S jednotlivými tématy se seznámíte v podobě přednášek, přehledů a na závěr kurzu si procvičíte jednotlivé oblasti v rámci připraveného interaktivního testu.

Veškerý obsah kurzu je na závěr k dispozici ke stažení v přehledných pdf souhrnech pro další studium.